23.4.2019

Záujemcovia sa môžu hlásiť na https://www.kopos.sk/sk/odborne-seminare.

28.05. – 8.30 - Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, Košice
29.05. – 8.30 - Hotel Kongres Gala, Hronsecká cesta 1, Banská Bystrica – Hronsek
30.05. – 8.30 - Bowling National Centrum, Turbínová 1, Bratislava

Pozývame Vás na seminár Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari