1.11.2017

Systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari musia odolať ohňu aby spĺňali požiadavky podľa ČSN 730895 a STN 920205. To je základnou úlohou testovania v Akreditovanej požiarnej skúšobni v spoločnosti PAVUS.

  

Vďaka týmto testom, môže KOPOS KOLÍN a.s. zachovať vysoký štandard produktov. Požiarnu odolnosť testujú na výrobkoch ako sú káblové žľaby MARS, JUPITER, drôtené žľaby, káblové lávky, príchytky a elektroinštalačné krabice. Keďže len príprava zaberie niekoľko dní, je dôležité celú akciu dobre naplánovať. „Káblové žľaby sa v KOPOSE narežú na požadované dĺžky a spoja pomocou skrutiek a spojok. Potom sa zmontujú jednotlivé podpery zložené z montážnych profilov, závitových tyčí alebo výložníkov na stenu a odvezú sa na miesto skúšky. Do komory z ytongových tvárníc hrubých 24 cm sa postupne montujú jednotlivé káblové trasy. V samotnej skúšobni sa prvý deň prevrtávajú otvory stropom. Často je to až 500 dier, ktoré sa osadia napríklad príchytkami a krabicami. Ďalší deň prichádzajú na radu podpery a jednotlivé žľaby. Po takto namontovaných dieloch je nutné konštrukciu doťažiť na 10 až 40 kilogramov podľa požiadaviek zákazníka. Skúšané káble sú bezhalogénové a spolu s konštrukciou musia zaistiť funkčnosť pri požiari, teda viesť elektrický prúd po dobu až 90 minút,“ popisuje inštaláciu produktový manažér Václav Musílek, ktorý má testovanie požiarne odolných systémov na starosti. Po zapálení vzplanie oheň a namontované trasy sa začnú zahrievať. Teplota sa v skúšobni vyšplhá až na cca 1050 °C.

  

Tentokrát sa v skúšobni vo Veselí nad Lužnicou zúčastnili skúšky obchodní zástupcovia Libor Váňa, Zdeněk Ceral, Martin Zuzaňák, Tomáš Krejčík a zástupcovia firiem PRAKAB a Transportkabel-DIXI. Z poľskej dcérskej spoločnosti prišiel technický pracovník Maciej Brzeziński.

  

Požiarnych skúšok má KOPOS KOLÍN a.s. za sebou desiatky. Skúša sa v Pavuse, slovenskom Firese v Batizovciach, nemeckých spoločnostiach v Erwitte či Dortmunde. „Všetky tieto skúšobne som už navštívil a mal možnosť porovnávať ako skúšobnú techniku, tak aj jednotlivé odlišnosti. Vďaka priebežným skúškam môžeme naše výrobky predávať ako požiarne odolné. Som rád, že zákazníkom ponúkame kvalitné a hlavne funkčné trasy pri požiari,“ dodáva k testovaniu Václav Musílek.

  

Spoločnosť PAVUS posudzuje, skúša reakcie stavebných výrobkov na oheň, požiarne odolnosti stavebných konštrukcií, požiarnotechnické a mechanické vlastnosti stavebných výrobkov a konštrukcií, požiarnobezpečnostných zariadení a tiež vykonáva certifikáciu výrobkov.