20.11.2017

Nevyhovujúce priestory s nedostatočnou kapacitou pre skladovanie výrobkov. To bol hlavný dôvod, prečo sa vedenie spoločnosti KOPOS KOLÍN a.s. rozhodlo postaviť novú halu, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti moderného skladového hospodárstva. „Očakávame úspory nákladov. Nebudeme musieť výrobky z dôvodu nevhodného skladovania a zložitej manipulácie prebaľovať, tak ako sa to často robí teraz. Samozrejme, z hľadiska expedície a riadeného skladu bude všetko jednoduchšie, rýchlejšie a komfortnejšie,“ popisuje nedostatky technický riaditeľ Jaroslav Topol.
Príprava na stavbu skladovej haly začala už v minulom roku, kedy bola zrušená technológia starej trafostanice a bola sprevádzkovaná nová trafostanica.

  

V októbri tohto roku odštartovala samotná stavba. Dodávateľ najprv vykonal nutné demolácie starých objektov, a to trafostanice a skladových hál, pochádzajúcich zo 70. rokov minulého storočia.
Niektoré prístrešky sa presunú na iné miesto v areáli spoločnosti a budú slúžiť pre skladovanie korugovaných rúrok. „Výstavba je teraz v plnom prúde a zatiaľ beží podľa harmonogramu. Dokončujú sa hrubé terénne úpravy. Všetko sa pripravuje na vŕtanie pilotov, ktoré sa bude vykonávať v polovici novembra. Začiatkom decembra sa začne montovať železobetónová prefabrikovaná konštrukcia,“ dodáva Topol. Nové skladové priestory sú určené pre všetky výrobky spoločnosti KOPOS KOLÍN a.s., okrem Kopoflexu, Kopoduru, Kopokanu a delených chráničiek.

  

Súčasťou stavby je aj zastrešenie nákladovej rampy a ostatných priestorov pre nakládku a manipuláciu s tovarom. Celková investícia projektu sa vyšplhá na takmer 120 miliónov českých korún.
Na pozemku vyrastie klasická skladová hala s dvomi nákladnými výťahmi s pôdorysnou plochou 3200 m2. Časť vnútorných priestorov bude štvorpodlažná a časť jednopodlažná s klasickými paletovými regálmi. Štvorpodlažný priestor bude určený na ručnú manipuláciu s výrobkami. V jednopodlažnej hale potom vyrastú klasické paletové regály. Tu sa budú výrobky uskladňovať až do zakladacej výšky 10,5 metrov, čo nie je pri manipulácii s nesystémovými vozíkmi celkom bežné,“ predstavuje nový zámer Jaroslav Topol.
Keďže v areáli KOPOL KOLÍN a.s. výstavba prebieha za stálej prevádzky, sú s ňou spojené aj bezpečnostné obmedzenia. „Stavenisko, kde sa pohybuje stavebná firma, je odovzdané a oplotené, nemá naň teda nikto z našich zamestnancov prístup. Situácia kladie vysoké nároky na dopravu v priestore expedície, kde sa pohybujú nákladné autá stavebnej firmy a manipulačná technika našej expedície. Musíme to však vydržať,“ popisuje problémy s dopravou technický riaditeľ Jaroslav Topol. Firme sa uľaví až v polovici budúceho roka, kedy by mala byť výstavba na konci.

  

V areáli KOPOS KOLÍN a.s. zostanú po dokončení stavby už iba dva pôvodné objekty. A to budova bývalej kotolne a doposiaľ nerekonštruovaná výrobná hala, ktorej všetci hovoria „Bajerka“. „O osude a prípadnom využití týchto objektov bude rozhodnuté až po kolaudácii,“ doplňuje na záver technický riaditeľ Jaroslav Topol.

Oficiálne zahájenie výstavby: 10. 10. 2017
Predpokladané ukončenie: 30. 6. 2018
Náklady na projekt cca: 120 000 000 Kč