Certifikácia systému

Spoločnosť KOPOS KOLÍN a.s. má zavedený integrovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015, enviromentálneho manažmentu podľa ISO 14001:2015, hospodárenia s energiou podľa ISO 50001:2018, Bezpečnosť práce a je držiteľom značky Česká kvalita.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Bezpečný podnik

Bezpečný podnik

Česká kvalita

Česká kvalita

Osvedčenie o obaloch

Osvědčení o obalech

Certifikácia produktov

Certifikáty produktov sa vzťahujú na každý jednotlivý produkt a sú súčasťou detailu výrobku na https://www.kopos.sk/sk/e-shop.