Certifikácia systému

Spoločnosť KOPOS KOLÍN, a.s. má zavedený integrovaný systém riadenia a kvality ISO 9001, enviromentálneho manažmentu 14001, Bezpečnosť práce značku Česká kvalita.

ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001, ISO 14001

Bezpečný podnik

Bezpečný podnik

Česká kvalita

Česká kvalita

Osvedčenie o obaloch

Osvědčení o obalech

Certifikácia produktov

Certifikáty produktov sa vzťahujú na každý jednotlivý produkt a sú súčasťou detailu výrobku na https://www.kopos.sk/sk/e-shop.