Spoločnosť KOPOS Slovakia, s.r.o. bola založená 5.9.2000 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava. Spoločnosť bola založená na základe vzrastajúceho dopytu po výrobkoch KOPOS KOLÍN a.s. na slovenskom trhu.

KOPOS KOLÍN a.s. úspešne pokračuje v tradícii výroby elektroinštalačného úložného materiálu v Kolíne. Tá sa naplno rozbehla v roku 1926. Vďaka moderným technológiám umožňujúcim neustály vývoj produktov, môžeme povedať, že KOPOS KOLÍN a.s. určuje trend, ktorým sa vývoj elektroinštalačného materiálu bude uberať.

V súčasnej dobe vyrábame viac než 5 000 produktov. Medzi naše najpredávanejšie výrobky patria elektroinštalačné krabice, lišty, trubky, sústava chráničiek pod obchodnou značkou KOPOFLEX® a KOPODUR®, delené chráničky KOPOHALF®, parapetné kanály, káblové nosné systémy. S rastúcimi nárokmi na bezpečnosť objektov sme rozšírili a zaviedli do ponuky systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari. Prvý test prebehol v roku 2009. Ponuka výrobkov z bezhalogénových materiálov i nahradenie olova v plastových zmesiach predstavuje prínos k ochrane životného prostredia a prispieva k vysokým štandardom bezpečnosti budov. Vyrábame tiež unikátny produkt, využiteľný najmä v lekárskom a jadrovom priemysle. Jedná sa o tieniacu tvarovku NEUTROSTOP, ktorá sa používa ako ochrana okolia pred neutrónovým žiarením.

Zvyšujúce sa požiadavky trhu v ČR aj v zahraničí nás motivujú rozšíriť pôsobenie do ďalších krajín. Produkty KOPOS sa momentálne vyrábajú na dvoch miestach, v Kolíne a v Žitomírskej oblasti v dedine Privorotie na Ukrajine. Veľký záujem o naše výrobky v zahraničí viedol firmu od roku 1997 k zakladaniu dcérskych spoločností najprv v Európe a potom aj v zámorí. V súčasnej dobe samostatne fungujú v 9 krajinách, a to na Slovensku, Ukrajine, Gruzínsku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku, Nemecku a v Dominikánskej republike. Zahraničné obchodné aktivity firma rozvíja a upevňuje svoju pozíciu na trhu takmer v celej Európe a tiež v ďalších častiach sveta.

V súčasnej dobe firma zamestnáva viac ako 400 ľudí a v dcérskych spoločnostiach ich pôsobí 150. Za úspechom značky KOPOS stoja z veľkej časti jej zamestnanci. Vo firme mnohokrát pracuje aj niekoľko generácii, počnúc výrobou až po obchod. KOPOS KOLÍN a.s. je držiteľom certifikátov podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 50001, Česká kvalita a osvedčenie Bezpečný podnik.

KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, Kolín IV
280 02 Kolín

IČ: 616 72 971
DIČ: CZ61672971

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3689.


Logo KOPOS                    Logo KOPOS                    Logo KOPOS

Logo KOPOS                    Logo KOPOS                    Logo KOPOS