Stupeň krytia - IP klasifikácia
podľa ČSN EN 60 529

Stupne ochrany pred dotykom nebezpečných častí udávané prídavným písmenom:

Písmeno, ktoré je doplnené za druhú číslicu v znaku IP udáva stupeň ochrany osôb pred dotykom nebezpečných častí, napr. IP 10B.

Toto písmeno sa používa iba v týchto prípadoch:

* ak je skutočná ochrana pred dotykom nebezpečných častí vyššia než ochrana, ktorú udáva prvá charakteristická číslica.
* ak je udaná len ochrana pred dotykom nebezpečných častí, prvá charakteristická číslica je potom nahradená písmenom.
Tento vyšší stupeň ochrany môže byť zaistený prepážkami, vzdialenosťami vo vnútri krytu alebo vhodným tvarom otvorov.

A - chránené pred dotykom chrbtom ruky
B - chránené pred dotykom prstom
C - chránené pred dotykom nástrojom
D - chránené pred dotykom drôtom

 

Ochrana pred dotykom a proti vniknutiu cudzích predmetovOchrana pred vniknutím vody
Prvá číslicaDruhá číslica
KódStupeň ochranyKódStupeň ochrany
0Žiadna ochranaŽiadna ochrana pred dotykom, žiadna ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov0Žiadna ochranaŽiadna ochrana pred vodou
1Ochrana proti veľkým cudzím premetomOchrana proti dotyku rukou Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 50mm1Ochrana proti kvapkajúcej vodeOchrana proti zvisle kvapkajúcej vode
2Ochrana proti stredne veľkým cudzím premetomOchrana proti dotyku prstami Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 12mm2Ochrana proti šikmo kvapkajúcej vodeOchrana proti šikmo padajúcim vodným kvapkám (odchýlka až 15° od zvislého smeru)
3Ochrana proti malým cudzím predmetomOchrana proti dotyku náradím, drôtom a podobne s priemerom > 2,5mm Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 2,5mm3Ochrana proti striekajúcej vodeOchrana proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch, 60° od zvislého smeru
4Ochrana proti cudzím predmetom tvaru zrniekOchrana proti dotyku náradím, drôtom a podobne s priemerom > 1mm Ochrana proti cudzím predmetom s prímerom > 1mm4Ochrana proti striekajúcej vodeOchrana proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch
5Ochrana proti usadzovaniu prachuÚplná ochrana pred dotykom Ochrana proti usadzovaniu prachu v systéme5Ochrana proti tryskajúcej vodeOchrana proti tryskajúcej vode (z dýzy) pod ľubovoľným uhlom
6Ochrana proti vniknutiu prachuÚplná ochrana pred dotykom Ochrana proti vniknutiu prachu6Ochrana proti zaplaveniuOchrana proti intenzívne tryskajúcej vode
   7Ochrana proti ponoreniuOchrana proti dočasnému ponoreniu
   8Ochrana proti ponoreniuOchrana proti trvalému ponoreniu
   9Ochrana proti tryskajúcej horúcej vodeOchrana proti tryskajúcej, vysokotlakovej, horúcej vode

Klasifikácia elektroinštalačných trubiek podľa ČSN EN 61 386-1 ed.2

Kód klasifikuje trubky a ich príslušenstvo podľa pevnosti v tlaku, rázovej pevnosti, najnižšej a najvyššej dovolenej teploty pre inštaláciu.

prvá číslicadruhá číslicatretia číslicaštvrtá číslicapiata číslica
pevnosť v tlakurázová pevnosťnajnižšia povolená teplotanajvyššia povolená teplotaodolnosť proti ohnutiu
1veľmi nízka 125 N1veľmi nízka 0,5 J1+ 5 °C1+ 60 °C1tuhá
2nízka 320 N2nízka 1 J2- 5 °C2+ 90 °C2ohybná
3stredná 750 N3stredná 2 J3- 15 °C3+ 105 °C3ohybná/elastická
4vysoká 1250 N4vysoká 6 J4- 25 °C4+ 120 °C4pružná
5veľmi vysoká 4000 N5veľmi vysoká 2,4 J5- 45 °C5+ 150 °C  
      6+ 250 °C  
      7+ 400 °C  

Trubky:   KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
               KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
               KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Kódy triedenia pre deklarované vlastnosti upevňovacieho zariadenia podľa ČSN EN 61386-25

Kód triedenia pre deklarované vlastnosti upevňovacieho zariadenia trubkového systému.

 
prvá číslicaodolnosť proti priečnej záťaži2nízka priečna záťaž
3stredná priečna záťaž
4vysoká priečna záťaž
druhá číslicaodolnosť proti nárazu1veľmi nízka rázová pevnosť
2nízka rázová pevnosť
3stredná rázová pevnosť
4vysoká rázová pevnosť
5veľmi vysoká rázová pevnosť
tretia číslicarozsah nízkych teplôt1+5 °C
2-5 °C
3-15 °C
4-25 °C
5-45 °C
štvrtá číslicarozsah vysokých teplôt0+40 °C
1+60 °C
2+90 °C
3+105 °C
4+120 °C
5+150 °C
6+250 °C
7+400 °C
piata číslicaodolnosť proti korózii1nízka ochrana vo vnútri a zvonka
2stredná ochrana vo vnútri a zvonka
3stredná ochrana vo vnútri, vysoká ochrana zvonka
4vysoká ochrana vo vnútri a zvonka
šiesta číslicaodolnosť proti šíreniu plameňa1nešíriaci sa plameň
2šíriaci sa plameň
siedma číslicaodolnosť proti axiálnej záťaži0nestanovená
1stanovená výrobcom