KOPOS Slovakia, s.r.o.
Prešovská 43
821 02 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 255 410 711

IČO: 362 39 046, IČ DPH: SK2020165598

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel s.r.o., Vložka č.12247/T.

Oddelenie Kontakt
Cenové ponuky ponuky@kopos.sk
Predajné objednávky objednavky@kopos.sk
Obecný kontakt kopos@kopos.sk
 

Obchodné zastúpenie

Vedúci predaja pre SR: Roman Pollák mobil: +421 903 775 633 roman.pollak@kopos.sk
Obchodné oddelenie: Ing. Katarína Blšková tel.: +421 2 554 10 711 katarina.blskova@kopos.sk
      objednavky@kopos.sk
Ekonomické oddelenie: Katarina Polláková mobil: +421 903 277 441 katarina.pollakova@kopos.sk
Cenové ponuky:   tel.: +421 2 554 10 711 ponuky@kopos.sk

Obchodno technickí poradcovia

Stredoslovenský, Západoslovenský kraj: Rudolf Dospíva mobil: +421 904 801 788 rudolf.dospiva@kopos.sk
Východoslovenský kraj: Matúš Lukáč mobil: +421 911 022 717 matus.lukac@kopos.sk
Stredoslovenský, Západoslovenský kraj: Ivan Exler mobil: +421 904 966 222 ivan.exler@kopos.sk