Vedenie spoločnosti

Ing. Jaroslav Topol
Generální ředitel
Vladislav Hodan
Obchodní ředitel
Ing. Jaroslav Malý
Výrobní ředitel
Ing. Pavel Pospíšil
Technický ředitel
Ing. Pavel Musil
Ekonomický ředitel
Ing. Vlastimil Volejník
Marketingový ředitel
Ondřej Pšenský
Purchasing Manager
Ing. Jana Dejmková
Quality Manager
Ing. Michal Žána
IT Manager

Statutární orgán - představenstvo

MUDr. Jiří Vavrouch
Předseda představenstva
MUDr. Drahoslava Vavrouchová
Místopředseda představenstva
Ing. Pavel Musil
Místopředseda představenstva

Dozorčí rada

Drahoslava Vavrouchová
Předseda dozorčí rady
Jaroslav Basl
Člen dozorčí rady
Ing. Jaroslav Malý
Člen dozorčí rady

Etický kodex zaměstnance KOPOS – obchodníka

Nejdůležitějším člověkem v našem podniku je zákazník. Není rozhodující zda telefonuje, píše nebo přichází osobně.

Zákazník je svobodný a na nás nezávislý, naopak my jsme závislí na něm.

Zákazník je obchodní přítel, který nás neobtěžuje ani nepřerušuje v naší práci, naopak je smyslem a účelem našeho konání.

Zákazník je král, kterému neděláme laskavost, když ho oslovujeme, nýbrž on nám prokazuje čest, když nám poskytuje příležitost, abychom mu sloužili.

Největší naší odměnou je spokojený zákazník.