1926

Zahájenie výroby elektroinštalačného úložného materiálu

 

1939

Začlenenie do kartelu Isolit (1939) dáva závodu na čas nové meno – Továrna izolací pro elektrotechnický prů­mysl Jablonné nad Orlicí.

 

1946

Znárodnenie závodu, začlenenie do národného podniku Kablo Bratislava

 

1950

Vytvorenie podniku Elektroisola Kolín

 

1951

Presun výroby sľudových izolantov do Kolína, založenie vývojového strediska

 

1954

Zahájenie výroby keramických izolantov typu Mikalex

 

1958

Začlenenie do národného podniku Kablo Kladno

 

1969

Zahájenie výroby smaltovaného Cu drôtu (ukončenie 1996)

 

1985

Začlenenie do koncernu ZSE Praha

 

1990

Osamostatnenie a vznik štátneho podniku Kablo Kolín

 

1994

Privatizácia - vznik spoločnosti Kopos Kablo Kolín s.r.o.

 

1996

Založenie akciovej spoločnosti KOPOS KOLÍN a.s., zahájenie prevádzky vlastnej miešarne

 

1997

Založenie dcérskej spoločnosti na Ukrajine
Ukončenie výroby smaltovaných drôtov

 

1998

Založenie dcérskej spoločnosti v Bielorusku

 

1999

Založenie dcérskej spoločnosti v Poľsku

 

2000

Založenie dcérskej spoločnosti v Rusku, v Rumunsku a na Slovensku

 

2002

Založenie dcérskej spoločnosti v Maďarsku a v ruskom Smolensku

 

2004

Založenie dcérskej spoločnosti na Slovensku (KOVOFIN) a v Spojených arabských emirátoch

 

2005

Modernizácia administrativno-výrobnej haly, zahájenie výroby parapetných kanálov s dutou stenou

 

2006

Zvýšený prechod na orientáciu ekologického spôsobu výroby

 

2007

Založenie dcérskej spoločnosti v Nemecku, zahájenie výroby káblových žľabov MARS
Zakúpenie spoločnosti NEOKLAS v Šardiciach

 

2008

Založenie dcérskej spoločnosti v Chorvátsku a Etiópii

 

2009

Zahájenie výroby inovovaných žľabov MARS a JUPITER
Založenie dcérskej spoločnosti v Gruzínsku
Zlúčenie dcérskej spoločnosti KOVOFIN ELEKTRO, s.r.o. a KOPOS Slovakia s.r.o.

 

2010

Založenie dcérskej spoločnosti v Dominikánskej republike

 

2012

Zahájenie prevádzky v novej výrobnej hale na Ukrajine
Ukončenie výroby v Šardiciach - presunutie do Kolína

 

2015

Zlúčenie dcérskych spoločností pod KOPOS HOLDING a.s.

 

2018

Výstavba nových moderných skladových priestorov

 

KOPOS KOLÍN a.s. je rodinnou firmou s českými majiteľmi.