Politika společnosti

PRIORITY

Kvalita výrobkov
Starostlivosť o zákazníkov
Firemná kultúra

INOVÁCIE

Neustále hľadáme nové spôsoby, ktoré povedú k zlepšeniu technológií a výrobkov.

FLEXIBILNÝ A INDIVIDUÁLNÝ PRÍSTUP

Naši zákazníci využívajú komplexné služby a ich požiadavky sú riešené individuálne.
Budujeme pevné a dlhodobé obchodné partnerstvá.

REŠPEKT

Rešpektujeme ľudí ako individuality. Snažíme sa o otvorený dialóg, ktorý vedie k spolčenému riešeniu. Ohľaduplnosť a ústretovosť napomáha k dobrým vzťahom.

TÍMOVÁ PRÁCA

Uvedomujeme si skutočnosť, že každý zamestnanec prispieva k rastu spoločnosti, iba motivované a spolupracujúce tímy sú úspešné a neustále dosahujú svoje ciele.

VZDELÁVÁNIE

Odbornosť a zvyšovanie kvalifikácie sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti.

BEZPEČNOSŤ

Ochrana životného prostredia, bezpečnosť a ochrana zdravia sú požiadavky obsiahnuté vo všetkých našich aktivitách. Dodržujeme prísne štandardy etiky a kontroly práce.