17.7.2019

Priemyslová výstavba, sklady a ďalšie iné stavby prinášajú nové požiadavky na ich vnútorné vybavenie. S tým sa menia aj výrobky, ktoré sa v nich inštalujú. Jedným takým prípadom sú aj káblové žľaby v dĺžkach 6 metrov, ktoré sú inštalované medzí nosné stĺpy stavebnej konštrukcie. KOPOS teda rozšíril svoju ponuku rady káblových žľabov Jupiter o výrobky KZ 110x200x1,5_S6 a KZ 110x300X1,5_S6. Káblové žľaby sa spájajú pomocou spojok KDS, ktoré sú špeciálne určené práve pre tieto 6 metrov dlhé káblové žľaby. Hrúbka plechu 1,5 mm zaisťuje dostatočnú pevnosť, ktorá je v týchto inštaláciách vyžadovaná. A oba rozmery žľabov sú k dispozícii na sklade k okamžitému odberu.