16.3.2020

Nástavný rámček slúži k nastaveniu elektroinštalačných krabíc, ktoré sú inštalované príliš hlboko pod povrchom omietky. Výhodou nového riešenia je možnosť oddelenia jednotlivých častí nožom , čím je možné zvoliť výšku nastavenia od 5 do 25 mm. Zvyšné krúžky si pochopiteľne môžeme schovať na ďalšie použitie. Konštrukcia umožňuje ľahšie použitie aj pre viacnásobné krabice, alebo pre krabice spojené s osovou vzdialenosťou 71 mm. Rámček, alebo ak chcete rámčeky, sú navyše vyrobené z bezhalogénového materiálu, pre použitie v priestoroch s vyššou koncentráciou osôb.

Nástavný rámček NR 5X5_ZB