21.1.2021

Radu káblových lávok sme rozšírili o ponuku z nerezového materiálu. Tento systém sa skladá zo šiestich dimenzií káblových lávok – výška 60 a 110 mm, plus je doplnený o potrebný sortiment pre vytvorenie plnohodnotnej trasy.

Systém spĺňa pevnosť a vzdušnosť káblových lávok a je možné ich použiť v rôznych odvetviach potravinárskeho priemyslu, vo farmaceutickom, papierenskom a kozmetickom priemysle, ale tiež v stavebníctve a architektúre pre vnútorné a vonkajšie použitie.

Všetky potrebné prvky nerezovej trasy si môžete konfigurovať v našom Konfigurátore KNS.

Rozšírenie káblových lávok z nerezového materiálu   Rozšírenie káblových lávok z nerezového materiálu