31.5.2021

Rada elektroinštalačných krabíc KSK spĺňajúca podmienky pre systémy so zachovaním funkčnosti pri požiari má ďalších troch členov. Jedná sa o krabice určené pre jednofázové rozvody s káblami do prierezu 4, 6 a 10 mm2. Krabice prinášajú všetky známe výhody, ktorými sú okrem iného mäkčené vstupy pre jednoduché zavedenie káblov, rýchla montáž krabice vykonávaná len dvoma skrutkami a v neposlednej rade aj umiestnenie vlastných svorkovníc na držiakoch, ktoré zjednodušujú montáž.

KSK 100_PO10J