10.6.2022

So vzrastajúcimi cenami energií, ale aj z ekologických dôvodov, sa v dnešnej dobe stále viac majiteľov budov rozhodne pre zateplenie svojich objektov. Kvalitné zateplenie je však otázkou dobre prevedených detailov. Medzi ne patrí taktiež elektroinštalácia. Bohužiaľ aj v dnešnej dobe sa stretávame s nevhodne zvolenými elektroinštalačnými úložnými materiálmi umiestenými do izolačných vrstiev. Výsledkom týchto neodborných inštalácii je v pomerne krátkej dobe používania poškodená fasáda, jej následná oprava je finančne nákladná a často sa neobíde bez viditeľne opravených miest.

Základom kvalitnej elektroinštalácie v zateplení je správne a pevné ukotvenie elektroinštalačného materiálu, napríklad krabice pod vypínačom. Ďalšou dôležitou vlastnosťou je minimalizácia tepelných mostov v mieste elektroinštalácie. Splnením týchto dvoch základných požiadaviek získame dlhú životnosť elektroinštalácie, ale aj samotného zateplenia a fasády v bezprostrednej blízkosti tejto inštalácie.

KEFZ 80/VDZ - krabica elektroinštalačná do finálneho zateplenia s vrtákom

KEFZ 80/VDZ_KB - krabica elektroinštalačná do finálneho zateplenia s vrtákom   KEFZ 80/VDZ_KB - krabica elektroinštalačná do finálneho zateplenia s vrtákom

Pre inštaláciu prístrojov v zateplených fasádach budov od hrúbky izolačnej vrstvy 80 mm. Vhodné pre bežné typy kontaktného zateplenia (fasádny polystyrén, minerálna vata). Možnosť montáže aj do finálne zhotovených fasád. Elektroinštalačná krabica s utesnenými membránovými vstupmi. Súčasťou balenia: skrutkovací nosič, elektroinštalačná krabica, ručný vŕtací set, montážny návod, vruty.

Set krabice KEFZ 80/VDZ obsahuje opätovne použiteľný ručný vrták pre vytvorenie otvoru pre inštaláciu samotnej krabice KEFZ 80_KB.

MDFZ 80/VDZ - montážna doska do finálneho zateplenia s vrtákom

MDFZ 80/VDZ_KB - montážna doska do finálneho zateplenia s vrtákom   MDFZ 80/VDZ_KB - montážna doska do finálneho zateplenia s vrtákom

Pre inštaláciu menších elektrických zariadení (pohybové čidlá, kamery apod.) na zateplené fasády budov od hrúbky izolačnej vrstvy 80 mm. Vhodné pre bežné typy kontaktného zateplenia (fasádny polystyrén, minerálna vata). Možnosť montáže aj do finálne zhotovených fasád. Montážna doska vhodná pre vruty s priemerom 4 až 5 mm. Možnosť trvalého zaťaženia 15 N. Súčasťou balenia: skrutkovací nosič, montážna doska, ručný vŕtací set, montážny návod, vruty.

Set montážnej dosky MDFZ 80/VDZ obsahuje opätovne použiteľný ručný vrták pre vytvorenie otvoru pre inštaláciu samotnej montážnej dosky MDFZ 80_KB.