28.6.2023

Ochrana miestností pred hlukom je jedným zo základných pilierov pre kvalitné bývanie. Pri realizácii stavieb je potrebné myslieť na detaily, ktoré majú často zásadný vplyv na celkový výsledok. Nestačí len použitie kvalitných stavebných materiálov, ale je potrebné myslieť aj na ich vzájomné napojenie, aby sa zamedzilo vzniku vedľajších zvukových ciest. Vedľajšie zvukové cesty môžu vznikať taktiež nesprávnou elektroinštaláciou, preto sa firma KOPOS svojimi produktmi zameriava aj na túto tému a uvádza na trh elektroinštalačné krabice do dutých stien, ktorých použitie  neovplyvní bytové a medzibytové steny z hľadiska zvukovej izolácie.