30.7.2018

Ďalší parapetný kanál z novej rady s hĺbkou 65 mm má šírku 130 mm. Parapetný kanál disponuje všetkými znakmi rady a má tak veko šírky 80 mm centrované v prednej stene, s ktorou je veko v jednej rovine. Je teda možné použiť prístroje rozličných veľkostí inštalovaných do uzatvorenej prístrojovej krabice KP 80 PK. Kanál je aj spätne kompatibilný s otvorenou prístrojovou krabicou KP PK.

Dvojitá stena kanálu je zárukou vysokej odolnosti a nastaviteľné vnútorné a vonkajšie rohy sú dnes štandardom. Pomocou tieniacich kanálov je možné elektromagneticky oddeliť silové a dátové vedenie.

  

Rozmery: 130x65 mm

Inštalácia: na najrôznejšie druhy podkladov so stupňom horľavosti A1 až F

Materiál: PVC samozhášavý

Balenie: 2 m / 6 m, v kartóne

Teplotná odolnosť: -5 až + 60 °C

Farba: biela RAL 9003

Príslušenstvo – kryty:

  • koncový 8221
  • spojovací 8222
  • ohybový 8223
  • odbočný 8224
  • roh vnútorný 8225
  • roh vonkajší 8226
  • priechodkový 8227