25.5.2023 9:30

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, ktorej je aj naša spoločnosť riadnym členom, organizuje 1. Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023.

Termín a miesto konania:
25.5.2023 od 9:30 hod. - PARTIZÁN****, Bystrá 108 - Tále

Odborná konferencia bude zameraná na požiarnu ochranu a bezpečnosť stavieb. Na Slovensku potrebujeme zabezpečiť vzdelávanie odbornej verejnosti a toto je jeden zo spôsobov ako môžeme docieliť vyššiu vzdelanosť a poskytnúť informácie zo širokej škály možných tém.

Konferenciu podporuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky.

Témy konferencie:

  • Požiarnobezpečnostné inžinierstvo vo svete a na Slovensku
  • Protipožiarna bezpečnosť podkrovných bytov
  • ATN® 014 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Detailné riešenia – možnosti použitia
  • Súčinnosť požiarnych a požiarnotechnických zariadení
  • Protipožiarna bezpečnosť viacpodlažných drevostavieb
  • Protipožiarna bezpečnosť pri dodatočnom zatepľovaní budov
  • Otázky PBS spojené s rekonštrukciou plochých striech, fotovoltiky a pod.
  • Nesúlad v názoroch pri posudzovaní riešenia PBS v PD zo strany HaZZ a spracovateľov ŠPO
  • Budúcnosť postavenia špecialistov PO, ako autorizovaných inžinierov pre riešenie PBS a technológií
  • Povinnosti a požiadavky na osvedčenie požiarnych konštrukcií a výkon ŠPD v tejto oblasti

Registrácia na seminár tu: https://appo.sk/1-odborna-konferencia-appo-sr-s-nazvom-monitor-protipoziarnej-bezpecnosti-stavieb-2023/


PARTIZÁN****
Bystrá 108 - Tále
97701 Bystrá
Slovensko
48° 52' 26.3604" N, 19° 36' 0.4464" E
SK