16.5.2024 8:15

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR, ktorej je aj naša spoločnosť riadnym členom, organizuje 2. Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2024.

Termín a miesto konania:
16.5.2024 od 8:15 hod. - Kongresová sála AquaCity POPRAD, Športová 1397/1, 058 01 Poprad

Odborná konferencia bude zameraná na požiarnu ochranu a bezpečnosť stavieb. Na Slovensku potrebujeme zabezpečiť vzdelávanie odbornej verejnosti a toto je jeden zo spôsobov ako môžeme docieliť vyššiu vzdelanosť a poskytnúť informácie zo širokej škály možných tém.

Konferenciu podporuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky.

Témy konferencie:

  • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti drevostavieb v praxi
  • Elektromobilita a protipožiarna bezpečnosť stavieb
  • Digitalizácia v projektovaní a riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • História a vývoj požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  • Požiarnobezpečnostné inžinierstvo a jeho využitie v praxi
  • Protipožiarna bezpečnosť úložísk elektrickej energie
  • Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov
  • Inovatívne riešenia v oblasti požiarnej prevencie
  • Fotovoltika a protipožiarna bezpečnosť stavieb

Viac info nájdete na: https://appo.sk/organizujeme-2-odbornu-konferenciu-monitor-protipoziarnej-bezpecnosti-stavieb-2024/


Kongresová sála AquaCity POPRAD
Športová 1397/1
058 01 Poprad
Slovensko
49° 3' 37.9368" N, 20° 18' 27.3348" E
SK