Na vzájomnú fixáciu polohy niekoľkých chráničiek v jednom výkope a zabraňujú pri zasypaní ich deformácii. Dodávané rozperky sú na fixáciu 8 chráničiek a je možné ich rozdeliť na fixáciu 2, 4 a 6 chráničiek. Len na objednávku.

Momentálne tu nie sú (dostupné) žiadne produkty