Stupeň krytia - IP klasifikácia
podľa ČSN EN 60 529

Stupne ochrany pred dotykom nebezpečných častí udávané prídavným písmenom:

Písmeno, ktoré je doplnené za druhú číslicu v znaku IP udáva stupeň ochrany osôb pred dotykom nebezpečných častí, napr. IP 10B.

Toto písmeno sa používa iba v týchto prípadoch:

* ak je skutočná ochrana pred dotykom nebezpečných častí vyššia než ochrana, ktorú udáva prvá charakteristická číslica.
* ak je udaná len ochrana pred dotykom nebezpečných častí, prvá charakteristická číslica je potom nahradená písmenom.
Tento vyšší stupeň ochrany môže byť zaistený prepážkami, vzdialenosťami vo vnútri krytu alebo vhodným tvarom otvorov.

A - chránené pred dotykom chrbtom ruky
B - chránené pred dotykom prstom
C - chránené pred dotykom nástrojom
D - chránené pred dotykom drôtom

 

Ochrana pred dotykom a proti vniknutiu cudzích predmetov Ochrana pred vniknutím vody
Prvá číslica Druhá číslica
Kód Stupeň ochrany Kód Stupeň ochrany
0 Žiadna ochrana Žiadna ochrana pred dotykom, žiadna ochrana proti vniknutiu cudzích predmetov 0 Žiadna ochrana Žiadna ochrana pred vodou
1 Ochrana proti veľkým cudzím premetom Ochrana proti dotyku rukou Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 50mm 1 Ochrana proti kvapkajúcej vode Ochrana proti zvisle kvapkajúcej vode
2 Ochrana proti stredne veľkým cudzím premetom Ochrana proti dotyku prstami Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 12mm 2 Ochrana proti šikmo kvapkajúcej vode Ochrana proti šikmo padajúcim vodným kvapkám (odchýlka až 15° od zvislého smeru)
3 Ochrana proti malým cudzím predmetom Ochrana proti dotyku náradím, drôtom a podobne s priemerom > 2,5mm Ochrana proti cudzím predmetom s priemerom > 2,5mm 3 Ochrana proti striekajúcej vode Ochrana proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch, 60° od zvislého smeru
4 Ochrana proti cudzím predmetom tvaru zrniek Ochrana proti dotyku náradím, drôtom a podobne s priemerom > 1mm Ochrana proti cudzím predmetom s prímerom > 1mm 4 Ochrana proti striekajúcej vode Ochrana proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch
5 Ochrana proti usadzovaniu prachu Úplná ochrana pred dotykom Ochrana proti usadzovaniu prachu v systéme 5 Ochrana proti tryskajúcej vode Ochrana proti tryskajúcej vode (z dýzy) pod ľubovoľným uhlom
6 Ochrana proti vniknutiu prachu Úplná ochrana pred dotykom Ochrana proti vniknutiu prachu 6 Ochrana proti zaplaveniu Ochrana proti dočasnému zaplaveniu
      7 Ochrana proti ponoreniu Ochrana proti dočasnému ponoreniu
      8 Ochrana proti ponoreniu Ochrana proti trvalému ponoreniu
      9 Ochrana proti tryskajúcej horúcej vode Ochrana proti tryskajúcej, vysokotlakovej, horúcej vode

Klasifikácia elektroinštalačných trubiek podľa ČSN EN 61 386-1 ed.2

Kód klasifikuje trubky a ich príslušenstvo podľa pevnosti v tlaku, rázovej pevnosti, najnižšej a najvyššej dovolenej teploty pre inštaláciu.

prvá číslica druhá číslica tretia číslica štvrtá číslica piata číslica
pevnosť v tlaku rázová pevnosť najnižšia povolená teplota najvyššia povolená teplota odolnosť proti ohnutiu
1 veľmi nízka 125 N 1 veľmi nízka 0,5 J 1 + 5 °C 1 + 60 °C 1 tuhá
2 nízka 320 N 2 nízka 1 J 2 - 5 °C 2 + 90 °C 2 ohybná
3 stredná 750 N 3 stredná 2 J 3 - 15 °C 3 + 105 °C 3 ohybná/elastická
4 vysoká 1250 N 4 vysoká 6 J 4 - 25 °C 4 + 120 °C 4 pružná
5 veľmi vysoká 4000 N 5 veľmi vysoká 2,4 J 5 - 45 °C 5 + 150 °C    
            6 + 250 °C    
            7 + 400 °C    

Trubky:   KOPOS typ 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
               KOPOS typ 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
               KOPOS typ 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Kódy triedenia pre deklarované vlastnosti upevňovacieho zariadenia podľa ČSN EN 61386-25

Kód triedenia pre deklarované vlastnosti upevňovacieho zariadenia trubkového systému.

 
prvá číslica odolnosť proti priečnej záťaži 2 nízka priečna záťaž
3 stredná priečna záťaž
4 vysoká priečna záťaž
druhá číslica odolnosť proti nárazu 1 veľmi nízka rázová pevnosť
2 nízka rázová pevnosť
3 stredná rázová pevnosť
4 vysoká rázová pevnosť
5 veľmi vysoká rázová pevnosť
tretia číslica rozsah nízkych teplôt 1 +5 °C
2 -5 °C
3 -15 °C
4 -25 °C
5 -45 °C
štvrtá číslica rozsah vysokých teplôt 0 +40 °C
1 +60 °C
2 +90 °C
3 +105 °C
4 +120 °C
5 +150 °C
6 +250 °C
7 +400 °C
piata číslica odolnosť proti korózii 1 nízka ochrana vo vnútri a zvonka
2 stredná ochrana vo vnútri a zvonka
3 stredná ochrana vo vnútri, vysoká ochrana zvonka
4 vysoká ochrana vo vnútri a zvonka
šiesta číslica odolnosť proti šíreniu plameňa 1 nešíriaci sa plameň
2 šíriaci sa plameň
siedma číslica odolnosť proti axiálnej záťaži 0 nestanovená
1 stanovená výrobcom